วิธีการสั่งซื้อสินค้า

จัดส่งสินค้าทุกวัน จันทร์ – เสาร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

แจ้งชำระเงินก่อน 13:00 น. จัดส่งภายในวันนั้น
แจ้งหลังจากเวลา 13:00 น.
จัดส่งในวันทำการถัดไป

หมายเหตุ : พื้นที่ห่างไกลการันตรีการจัดส่งได้
รับสินค้าภายใน 7 วัน อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติม